افغان انجیل ښوونځی افغان انجیل ښوونځی

عیسی: د نړۍ ژغورونکی

خلاص کورس - نوم لیکنه اختیاري ده

تاسو کولی شئ په اختیاري توګه د خپل پرمختګ تعقیبولو لپاره راجستر کړئ

د کورس په اړه

  •  ژبه: دری
  •  قیمت: وړيا
  •  د مهارت کچه: ۱
  •  اړین وخت: ۱ ساعت ۱۰ دقیقې
  •  د ټولګي بڼه: ويډيوز

درسونه