مکتب کتاب مقدس افغان مکتب کتاب مقدس افغان

مسيحيت چيست؟

کورس باز - ثبت نام اختیاری است

شما می توانید به صورت اختیاری ثبت نام کنید تا پیشرفت خود را پیگیری کنید

درباره کورس

  •  زبان: دری
  •  قیمت: مجانی
  •  سطح مهارت: ۱
  •  زمان مورد نیاز: ۲ ساعت ۵ دقیقه
  •  فرمت کلاس: فیلم‌ها

درس‌ها