مکتب کتاب مقدس افغان مکتب کتاب مقدس افغان

عیسی مسیح:‌ نجات‌دهنده بشر

کورس باز - ثبت نام اختیاری است

شما می توانید به صورت اختیاری ثبت نام کنید تا پیشرفت خود را پیگیری کنید

درباره کورس

وقتی به خود و به دنیا خود نگاه می‌‌‌‌‌‌کنیم، کاملاً معلوم است که مشکلی اساسی وجود دارد. فقر را می‌‌‌‌‌‌‌بینیم. ما شاهد بلایای طبیعی هستیم. ما شاهد ظلم و خشونت هستیم. ما کشورمان را می‌‌‌‌‌‌‌بینیم که از دوران تاریکی می‌‌‌‌‌‌‌گذرد. قلب خود ما نیز پر از تاریکی است چون این ما انسان‌ها هستیم که کارهای بی‌رحمانه انجام می‌‌‌‌‌‌‌دهیم. انسان‌ها هستند که دروغ می‌‌‌‌‌‌‌گویند، دزدی می‌‌‌‌‌‌‌کنند، می‌‌‌‌‌‌‌کشند، و از بین می‌‌‌‌‌‌‌برند. جهان ما نیاز به نجات دارد. قلب ما نیز باید تغییر کند.


خدا ما و دنیای ما را تنها نگذاشته است. او عیسی را به عنوان نجات‌دهنده جهان فرستاد تا ما را از خودمان و از گناهان‌مان نجات دهد. ما نگاه خواهیم کرد که چگونه خدا جهان را آفرید و چگونه انسان‌ها در برابر خدا گناه کردند. ما پیشگویی‌هایی را در مورد نجات دهنده‌ای که خدا وعده داده بود بررسی خواهیم کرد. ما به زندگی، تعالیم، مرگ، و رستاخیز عیسی نگاه خواهیم کرد. تمام چیزهای را که مطالعه می‌‌‌‌‌‌‌کنیم به یک واقعیت اشاره می‌‌‌‌‌‌‌کند: عیسی مسیح نجات دهنده جهان است!


  •  زبان: دری
  •  قیمت: مجانی
  •  سطح مهارت: ۱
  •  زمان مورد نیاز: ۱ ساعت ۱۰ دقیقه
  •  فرمت کلاس: فیلم‌ها

درس‌ها